สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Ruen In-Chan
 • ศิวพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปปลอดภัย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ฉะเชิงเทรา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ศิวพร จันทร์คง
 • ศิวพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0816671222
 • เบอร์มือถือ
 • 0816671222
 • อีเมล์
 • siwapornicecream@gmail.com