สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 5550500579403
 • ชื่อธุรกิจ
 • มิส เอ โปรดักส์
 • ศรีสุดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าฝ้ายทอมือ เครื่องหนัง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • น่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศรีสุดา โวทาน
 • ศรีสุดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0916321623
 • เบอร์มือถือ
 • 0916321623
 • อีเมล์
 • pink-studio@hotmail.com