สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • 3500800032861
 • รัตติมา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย . มผช GMP . Gap
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว รัตติมา ใจชื่น
 • รัตติมา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 09704651699
 • เบอร์มือถือ
 • 097 4651699
 • อีเมล์
 • farmbee_shop@hotmail.com