สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3550700142924
 • ชื่อธุรกิจ
 • บรรณาการ
 • ญภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าเกษตรแปรรูป,ของฝากของที่ระลึก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 091-0676283
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • น่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ญภา มูลทิ
 • ญภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0947123268
 • เบอร์มือถือ
 • 0947123268,0910676283
 • อีเมล์
 • tomyapa@gmail.com