สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3450400326737
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านทรัพย์แพรวาพานิชย์
 • พิชชาภัทร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • รับซื้อขาย แปรรูป ผลิตและจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ร้อยเอ็ด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พิชชาภัทร ศรีอุปรัตน์
 • พิชชาภัทร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 085-6092829
 • เบอร์มือถือ
 • -
 • อีเมล์
 • Pitcha.prai@gmail.com