สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1559900200547
 • ชื่อธุรกิจ
 • หมูยิ้มทุ่งขาม
 • อดุลย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เนื้อหมูสดและผลิตภัณฑ์แปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GMP อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • น่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อดุลย์ ซาวโนไชย
 • อดุลย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0956768461
 • เบอร์มือถือ
 • 0956768461
 • อีเมล์
 • Benda819@gmail.com