สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0233557000051
 • ณัฐพล 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บีคัมโปร (ตราด)
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46109
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องสำอาง, อาหารแปรรูป, อาหารพร้อมรับประทาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ตราด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณัฐพล มีกุล
 • ณัฐพล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 08 1944 4194
 • อีเมล์
 • becomepro@outlook.com