สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มน้ำเพื่อสุขภาพบางปลา(THC)
 • จุทุมพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมช่อม่วง ปลาสลิด อาหารสุขภาพ สมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จุทุมพร นินยะมาศิริ
 • จุทุมพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 027505411
 • เบอร์มือถือ
 • 0863224717
 • อีเมล์
 • jutumpon1969@gmail.com