สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกุสุมา
 • วิชุดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • โอทอป5ดาวปี2555และ2559, อย., มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วิชุดา พันธุ์วิเชียร
 • วิชุดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 028050033
 • เบอร์มือถือ
 • 0957984003
 • อีเมล์
 • wichuda.kongcharoen@gmail.com