สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม-ฝ้ายบ้านแสงบูรพา
  • ลัดดาวัลย์ 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • ผ้าพันคอ
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
  • Facebook
  • -
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาง ลัดดาวัลย์ วรประเสริฐ
  • ลัดดาวัลย์ 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 088-5356157
  • อีเมล์
  • woraprasoet@gmail.com