สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105553012529
 • ชัยวัฒน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โครดี้ โซลูชั่น จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 62012
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)
 • สินค้า/บริการ
 • พัฒนาเว็บไซต์ เขียนโปรแกรม โปรโมทเว็บ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชัยวัฒน์ รุจิเมธาภาส
 • ชัยวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0841591921
 • อีเมล์
 • chaiwat.rujimethabhas@gmail.com