สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 34609900239661
 • ชื่อธุรกิจ
 • THE ECO SHOP
 • สุปราณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายสินค้าแบรนด์ DOTOKU
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0896993452
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุปราณี มโนราช
 • สุปราณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089-6993452
 • อีเมล์
 • dotoku.thai@gmail.com