สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105531022386
 • เพชร์รัตน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • มหาราโพธิ์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 32120
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เพชร์รัตน์ เชาว์ประเสริฐกุล
 • เพชร์รัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-6837172-4
 • เบอร์มือถือ
 • 084-6594156
 • อีเมล์
 • c.petcharat@hotmail.com