สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0123551003491
 • ไข่มุกข์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไบโอนาโนแลบ
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 20232
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขมิ้นชันอบเชยผง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • 0815501078
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ไข่มุกข์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 • ไข่มุกข์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029925196
 • เบอร์มือถือ
 • 0815501078
 • อีเมล์
 • kaimuk_s@hotmail.com