สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • รัศมีงานไม้
 • รัศมี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ของใช้ในครัวเรือนจากไม้ยางพาราและไม้ฉำฉา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช อุตสาหกรรม
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว รัศมี แลสันกลาง
 • รัศมี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054339347
 • เบอร์มือถือ
 • 0897891918
 • อีเมล์
 • russamee8598@gmail.com