สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • FOX ENEMY
 • ธนาธิษณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • Fashions
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช. OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนาธิษณ์ ธนามัณฑะพจน์
 • ธนาธิษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0958961995
 • เบอร์มือถือ
 • 0958961995
 • อีเมล์
 • foxenemybrand@gmail.com