สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0165558000430
 • สุรีย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เซฟ-ที-คัท ลพบุรี จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46422
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • มาตรฐานสินค้า
 • มอก.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุรีย์ สีส่อง
 • สุรีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0812618376
 • เบอร์มือถือ
 • 0812618376
 • อีเมล์
 • sureesisong@hotmail.com