สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0125558000120
 • ชลธิชา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โฮม พลัส เอสเตท จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 68201
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
 • สินค้า/บริการ
 • บริการรับฝากขาย ซื้อ และตกแต่งภายในอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • มาตรฐานสินค้า
 • 029221710
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ชลธิชา ปรางค์ประทานพร
 • ชลธิชา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029221710
 • เบอร์มือถือ
 • 0855187555
 • อีเมล์
 • pcholthicha@hotmail.com