สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • G 654/45
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้ำมันเหลืองจารุลักษณ์
 • จารุลักษณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำมันเหลืองจารุลักษณ์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ตราด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จารุลักษณ์ นิรันต์พานิช
 • จารุลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 08 1949 3329
 • อีเมล์
 • bizclubtrat@gmail.com