สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105547009180
 • สราวุธ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 70202
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • มาตรฐานสินค้า
 • สำนักงานบัญชีคุณภาพ
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สราวุธ สุวรรณมณี
 • สราวุธ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-9665589
 • เบอร์มือถือ
 • 0969789654
 • อีเมล์
 • sarawuth.s@account.co.th