สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3239900052601
 • ชื่อธุรกิจ
 • ซันเดย์
 • มนัสนันท์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมเปี๊ยะชาววัง, เม็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป, ขนมเค้ก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ตราด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว มนัสนันท์ สินประเสริฐดี
 • มนัสนันท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 08 1940 7516
 • อีเมล์
 • bizclubtrat@gmail.com