สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3520100425429
 • ชื่อธุรกิจ
 • เอ็น ดีแคล ดีไซน์
 • พิกุล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เซรามิค/สกรีนรูปลอกเซรามิค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พิกุล ช้างน้อย
 • พิกุล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0897550713
 • เบอร์มือถือ
 • 0897550713
 • อีเมล์
 • ndecaldesign@hotmail.com