สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)
 • นพอนันต์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อบรม สัมมนา ที่ปรึกษาธุรกิจ บ่มเพาะธุรกิจ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 044-009009 ต่อ3311
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครราชสีมา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • อาจารย์ นพอนันต์ กาญจนวัฒนาวงศ์
 • นพอนันต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 044-009009 ต่อ 3311
 • เบอร์มือถือ
 • 097-9793915
 • อีเมล์
 • kengmkt555@gmail.com