สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนตำบลหนองแคน
 • สว่าง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าว และ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • i-
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ร้อยเอ็ด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สว่าง สุขแสง
 • สว่าง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0840273039
 • เบอร์มือถือ
 • 0840273039
 • อีเมล์
 • suksangservice@gmail.com