สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3300600158235
 • ชื่อธุรกิจ
 • เค.ดี.กรุีป (ประเทศไทย)
 • กัลยดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขายวัสดุการแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ เช่น ยา ผ้าพันแผล ฯลฯ , ขายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ผงซักฟอก ยาสีฟัน ขนม ถุงพลาสติก ฯลฯ , ขายวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครราชสีมา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กัลยดา นางาม
 • กัลยดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0935254555
 • อีเมล์
 • kanyada.naangam@gmail.com