สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านหม่ำแซบ 3 อ.
 • รัศมี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หม่ำ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ชัยภูมิ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง รัศมี อาจสามารถ
 • รัศมี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0885823075
 • อีเมล์
 • ludsamll_2499@gmail.com