สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3170600597281
 • ชื่อธุรกิจ
 • ขนมเปี๊ยเล้ากิ้มกี่
 • กัญญ์กุลณัช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมเปี๊ยเล้ากิ้มกี่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สิงห์บุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กัญญ์กุลณัช ผิตพงศ์
 • กัญญ์กุลณัช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 092-4539051
 • อีเมล์
 • bajitahaha@hotmail.com