สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0108346701000
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำปาทอง
 • นางบูญลือ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กุนเชียงหมู หมูทุบ หมูสวรรค์ ปลาทับทิมแดดเดียว ปลาร้าปลาทับทิม ไข่เค็ม มะม่วงแช่อิ่ม กะท้อนแช่อิ่ม และน้ำลูกยอ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สิงห์บุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นางบูญลือ ทรวดทรง
 • นางบูญลือ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0837798953
 • อีเมล์
 • bizclubsingburi@gmail.com