สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • โอบอ้อมแว่นตา
 • นางบานเย็น 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายแว่นตา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ชัยภูมิ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นางบานเย็น ดำเนินงาม
 • นางบานเย็น 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0610456587
 • อีเมล์
 • banyan_2510@gmail.com