สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • หจก. กฤษณาปราโมทย์ เทรดดิ้ง
 • ปราโมทย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กาแฟ,น้ำตาลโตนด,ข้าวสังข์หยด, ไรซ์เบอรรี่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปราโมทย์ มณีแจ่มใส
 • ปราโมทย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-9695611
 • อีเมล์
 • ktt2509@gmail.com