สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • LayThai Travel
 • กีรติ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • บริการนำเที่ยว เกาะไม้ท่อน เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กีรติ วงศ์เสถียรชัย
 • กีรติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 076-2574345
 • เบอร์มือถือ
 • 081-1116195
 • อีเมล์
 • LaythaiTravel@gmail.com