สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มแพะไอศกรีม
 • เฉลิมพงษ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ไอศกรีมนมแพะ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เฉลิมพงษ์ ชาติวัฒนา
 • เฉลิมพงษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 091-7972379
 • อีเมล์
 • ppong_0306@hotmail.com