สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัทมายสโตร์จำกัด
 • ธัญวัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อุปกร์ HARD WARE
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ชัยภูมิ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธัญวัฒน์ ศรีระสรรค์
 • ธัญวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 044844224
 • เบอร์มือถือ
 • 0894261112
 • อีเมล์
 • tan_mystore@hotmail.com