สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ดาวอินคาบ้านโนนม่วง
 • นายใจ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์ถั่วดาวอินคา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. ฮาลาล
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ชัยภูมิ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นายใจ สวรรงนอก
 • นายใจ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0895824919
 • เบอร์มือถือ
 • 0895824919
 • อีเมล์
 • abc0895824919@gmail.com