สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มปฏิมากรรมตกแต่ง
 • ลำพอง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ชุดพานตกแต่งจากผ้าและอุปกรณ์อื่นๆ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • นครสวรรค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ลำพอง ชมจันทร์
 • ลำพอง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0850512075
 • อีเมล์
 • warissara.fat@gmail.com