สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • กลุ่มปฏิมากรรมตกแต่ง
  • ลำพอง 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • ชุดพานตกแต่งจากผ้าและอุปกรณ์อื่นๆ
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
  • Facebook
  • -
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคเหนือ
  • นครสวรรค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาง ลำพอง ชมจันทร์
  • ลำพอง 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 0850512075
  • อีเมล์
  • warissara.fat@gmail.com