สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0135548009108
 • ไพรัช 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ฮอร์นี่เวิร์ค จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 73102
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมของตัวแทนขายสื่อโฆษณา
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับเงิน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ไพรัช อดิลักษณ์
 • ไพรัช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 080 0505210
 • อีเมล์
 • sales@mizuchol.com