สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105548029630
 • วราภรณ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แต้ง่วนไถ่ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10743
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมขบเคี้ยวแปรรูปจากเนื้อปลา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • otop, TTM, GMP, HACCP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วราภรณ์ สุริยะทนานนท์
 • วราภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0818223858
 • อีเมล์
 • contact@taenguantai.co.th