สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนคนพิจิตรอินทรีย์
 • สิทธา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวกล้องอินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิจิตร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สิทธา สุขกันต์
 • สิทธา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0804599553
 • อีเมล์
 • bizclub_phichit@hotmail.com