สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านโชคดีบรรณาสาส์น
 • วิสุทธิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายหนังสือ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิจิตร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วิสุทธิ์ ประวัติเมือง
 • วิสุทธิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0845929566
 • อีเมล์
 • bizclub_phichit@hotmail.com