สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 04055558000496
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท สมาร์ทโฟโต้ปริ้น จำกัด
 • ภูวไนย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สิ่งพิมพ์ ปกวุฒิบัตร แฟ้ม สมุด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภูวไนย์ วงศ์สุริยา
 • ภูวไนย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 061 8293932
 • เบอร์มือถือ
 • 0618293932
 • อีเมล์
 • phuwanai99@gmail.com