สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • โกปี๊บ้านจีน
 • พวงทอง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • Food &Beverage
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สตูล

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พวงทอง ลิ่มสกุล
 • พวงทอง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0869556789
 • อีเมล์
 • puangthong10@gmail.com