สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3470800027524
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านเกลือทิพย์
 • นิรันต์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เกลือ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Iso
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สกลนคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นิรันต์ นนทะสินธ์
 • นิรันต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0624646835
 • เบอร์มือถือ
 • 0872250463
 • อีเมล์
 • keawtaro@gmail.com