สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านฝ้ายเข็น ผ้าฝ้ายทอมือ
 • ศรัทธา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าฝ้าย ผ้าฝ้ายทอมือ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ศรัทธา ตังคโณบล
 • ศรัทธา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 088-5833122
 • อีเมล์
 • faikhain@hotmail.com