สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0135550034173
 • ภัทรวรรณ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ชัยภัทร์ เคลียริ่ง แอคเคาท์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 69100
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมทางกฎหมาย
 • สินค้า/บริการ
 • สำนักงานบัญชี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ภัทรวรรณ ตานนท์
 • ภัทรวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 025771427
 • เบอร์มือถือ
 • 0955655222,0819264584
 • อีเมล์
 • ccat_account@hotmail.co.th