สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สนง.รองประภา แอดเค้าท์ติ้ง
 • วาสนา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • -
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • วาสนา ประเสริฐศรี
 • วาสนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 045-316496
 • เบอร์มือถือ
 • -
 • อีเมล์
 • tiktil.ky8565@gmail.com