สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105540089781
 • นฤทธิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สำนักงานบัญชีคราฟท์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 69200
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นฤทธิ์ กาญจนจุล
 • นฤทธิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 023313310
 • เบอร์มือถือ
 • 0864608028
 • อีเมล์
 • narit@kac.co.th