สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3260300368316
 • ชื่อธุรกิจ
 • กิมซุนหมูปิ้งประเทศไทย
 • ปรีชา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมูปิ้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 037-349948
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • นครนายก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปรีชา คล่องจิตร์
 • ปรีชา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 037-349 948
 • เบอร์มือถือ
 • 080-4984111
 • อีเมล์
 • kimsoonmuping@gmail.com