สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3670600430293
 • ชื่อธุรกิจ
 • 999 เจริญทรัพย์ พาณิชย์
 • พิมพ์ลภัส 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายแคปหมูและน้ำมันหมู
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พิมพ์ลภัส วรพิมพงษ์
 • พิมพ์ลภัส 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0624796123
 • อีเมล์
 • chokcharoenfood@gmail.com