สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Monte coffee
 • มนตรี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กาแฟสด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย มนตรี เพ็งแจ่ม
 • มนตรี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 045-315426
 • เบอร์มือถือ
 • 063-3565639
 • อีเมล์
 • mike_ontour@hotmail.com