สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1639900108330
 • ชื่อธุรกิจ
 • พานูเซนส์ ประเทศไทย
 • ภาณุวัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องสำอาง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GMP FDA
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิษณุโลก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • กภ. ภาณุวัฒน์ อยู่ดี
 • ภาณุวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0873185647
 • อีเมล์
 • panuwaty_chp@hotmail.com